پاورپوینت ارتباط و عليت

پاورپوینت ارتباط و عليت

پاورپوینت ارتباط و عليت

فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 20

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

 ارتباط  Association          

ارتباط یا رابطه را می توان بروز همزمان دو متغیر تعریف کرد که بیش از آنچه احتمالی باشد روی داده باشد.

بعبارت دیگر زمانی گفته می شود که وقایع با یکدیگر رابطه دارند که  آن وقایع خیلی بیشتر از آنچه هر یک از آنها به صورت احتمالی بروز می کنند با هم روی می دهند.

 

 همبستگي  Correlation 

  نشانه درجه رابطه بین دو ویژگی است.

 ضريب همبستگي از 1- تا 1+ تغيير مي كند..

- نمي توان همبستگي را براي توجيه عليت بكار برد.
دسته:

پاورپوینت ارتباط و عليت

خرید آنلاین